Başkanın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim,

İstanbul, ülkemizde yaşanan göç dalgasından en fazla etkilenen şehrimizdir. Bu durumu en iyi anlatan tablo ise Bağcılar’dır. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olduğunda nüfusu 300 bin olan Bağcılar, bugün 750 bin nüfusu ile İstanbul’un en büyük ilçesi...

Türkiye’nin yüzde birinin yaşadığı Bağcılar’da Kentsel dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştirmek durumundayız. Kentsel dönüşüm; sadece muhtemel bir depreme karşı can ve mal emniyetini artıracak adımlar atmak değil, esasında her anlamda (mimari, çevre, sosyal, kültürel vb.) planlanarak, şehrin daha yaşanabilir hale getirilmesidir.

Bağcılar Belediyesi olarak bu yöndeki çalışmalarımızı ilçe olduğumuz 1992 yılından itibaren sürdürüyoruz. Aslında ilçemizde kentsel dönüşümün başlangıç gününün Belediye olduğumuz gün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü; Bağcılar’ın ilçe olduğu 1992 yılından bu yana, kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz.

Bağcılar’daki bina stokuna ilişkin tespit çalışmalarımıza göre ilçemizdeki bina sayısı, 48 bin 765; bağımsız birim ise 245. 852’dir. Konut sayısı 199 bin 424, işyeri sayısı ise 46.48’dir.
     
Türkiye için bir milat olan 1999 Gölcük Depremi’nin ardından, Deprem Yönetmeliği, Yapı Denetim Kanunu gibi pek çok düzenlemeler yapıldı. Ancak bu değişiklikler, arzu edilen çalışmaları gerçekleştirmeye yetmedi.

23 Ekim 2011’de Van’da yaşanan depremin ardından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İktidarı kaybedeceğimizi bilsek de bütün kaçak yapıları yıkacağız” şeklindeki açıklaması ve bu yönde hazırlanarak yürürlüğe konan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun devletimizin konu ile ilgili kararlılığının en önemli göstergesidir.

Kentsel Dönüşüm denince, birçok insanın aklına yaşanabilecek muhtemel bir depremde can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik çalışmalar geliyor.
Evet, özellikle de bina stokunun büyük bir bölümü 1999 Depremi öncesinde yapılmış ve dolayısıyla binalarının yüzde 90’ı riskli olan Bağcılar söz konusu olduğunda, Kentsel Dönüşüm’ü, can ve mal güvenliğini sağlayacak bir faaliyet olarak değerlendirmek, doğrudur.
Ancak Kentsel Dönüşüm, sadece eski yapıların, gecekonduların yıkılıp, yerine yenilerinin yapılmasından ibaret değildir.


Cenab-ı Hakk,  Kur’an-ı Kerim’de bir şehri misal verirken, oranın ‘Güvenli, huzurlu ve her yerden bol rızık akan bir yer olduğunu’ buyuruyor. (Nahl (16. Sure), Ayet, 112)
Kentsel Dönüşüm, insanımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak bir faaliyet olmanın yanında; kentlerimizi yemyeşil parkları, geniş ve rahat yolları ile huzur veren, güvenli, nimeti ve bereketi bol yerler haline getirmenin de adıdır.


Kentsel dönüşüm; doğru dürüst yolu olmayan yerleri yola kavuşturmak; çocuklar için oyun oynayacakları alanların, parkların bahçelerin sayısını artırmaktır.


Kentsel dönüşüm, sosyal adalettir aynı zamanda. Vatandaşlarımızın sağlıklı konutlara kavuşmasını temin etmenin yanında, evi olmayan birçok insanımızı de ev sahibi yapma hamlesidir.
Bildiğiniz gibi deprem gerçeği ve Kentsel Dönüşümü yıllardır siz hemşehrilerimize mahalle mahalle, sokak sokak, site site toplantılar yaparak anlatıyoruz.

Kentsel Dönüşümün zihinde başlar. Bunun için fiziki değişimden önce zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek durumundayız. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak, ilk önce Kentsel Dönüşüm Merkezimizi kurduk. Buradaki çalışmalarımızı, konusunda uzman olan mühendis, mimar, şehir planlamacı ve sosyologlardan oluşan ekibimizle birlikte gerçekleştiriyoruz.

Telefonla ya da bizzat Kentsel Dönüşüm Merkezimize gelerek her türlü sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Bu birimin en önemli amacı, sizi en doğru şekilde bilgilendirmek ve neyi nasıl yapabileceğiniz hususunda yönlendirmektir.

Ülkemiz, bugün ekonomik olarak çok sağlam ve iyi bir noktada. Bugün kentsel dönüşümü konuşuyor olmamızda da bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi "Yeni hayat alanlarını, yeşile önem veren bir anlayışla inşa edeceğiz. Yeni yeşil alanlara ihtiyacımız var. Mevcut güvensiz yapıları, can ve mal güvenliği bulunan yeni yapılarla değiştireceğiz. Kentsel dönüşüm işte bunu sağlayacak."

3-4 yıl önce kentsel dönüşümü anlatmak için gerçekleştirdiğimiz mahalle toplantılarında vatandaşlarımız bizlere tepki gösteriyordu. Oysa şimdi bizleri mahallelerine, sitelerine kendileri davet ediyor. Deprem gerçeğini, kentsel dönüşümün zorunluluk olduğunu artık herkes iyi biliyor.

Riskli bina sahibi binasını kendisi yıkıyor, yenisini kendisi yapıyor. Parası yoksa devlet kredi veriyor. Evinin yıkıldığı sürede oturacak yeri olmayan vatandaşımıza da kira yardımı yapılıyor…

Değerli Hemşehrilerim,

Kentsel Dönüşümün en önemli aktörü sizlersiniz, geçmişte nasıl ki el ele verip zor günleri aşmışsak, bugün de yine aynı şekilde kenetlenerek Kentsel Dönüşüm’ü birlikte gerçekleştireceğiz…

Risk tespiti işlemini hızlandırmak için, Belediyemiz kuruluşlarından olan Başak Anonim Şirketi’ni bakanlık nezdinde yetkilendirip, laboratuarını oluşturduk ve böylelikle hemşehrilerimizin işlerini daha da kolaylaştırdık.


Bağcılar Belediyesi olarak, kentsel dönüşüm için Denizbank’la işbirliği protokolü imzaladık.
Kentsel dönüşüm sürecinde kredi kullanmak isteyecek hemşehrilerimize Denizbank büyük ayrıcalıklar tanıyor.

Bağcılarlı hemşehrilerimiz, eğer isterlerse, Denizbank’tan yüzde 0,41’le kredi kullanabilecek, dosya masrafı, ekspertiz ve ipotek ücreti de ödemeyecekler. Ayrıca, binaların riskli yapı raporu masrafı da Denizbank tarafından karşılanacak.


Kentsel Dönüşüm’le alakalı çalışmaları daha da hızlandırmak için, bünyesinde konusunda uzman olan mühendis, mimar, şehir planlamacı ve sosyologlar bulunan Kentsel Dönüşüm Merkezimizi, belediye dışında bağımsız bir binaya taşıdık.


Ve en önemlisi; Kentsel dönüşümü teşvik etmek için, imar plan notlarımızda, vatandaşlarımız lehine plan notu değişikliği de yaptık.


 6 ve üzeri parselin birleşerek 1.000 m2’yi geçmesi halinde mevcut imar hakkına ilave % 30 imar artışı,
 2 ve üzeri parselin birleşmesi ile oluşacak 1.000 m2’nin üzerindeki parsele % 20 imar artışı,
 3 ve üzeri parselin birleşmesi ile oluşacak 2.000 m2’nin üzerindeki parsele % 25 imar artışı, 
 4 ve üzeri parselin birleşmesi ile oluşacak 3.000 m2’nin üzerindeki parsele % 30 imar artışı veriyoruz


Değerli Hemşehrilerim,


Doğaya ve çevreye uyumlu, sosyal alt yapı standartlarını tamamlamış sağlam yapılarda güvenle yaşamanız, en önemli hedefimiz. Bu nedenle; ısı yalıtımlı, asansörlü ve depreme dayanıklı binalar yapacağız. Çocuklarınızın güvenle oyun oynadıkları park alanları, yürüyüşünüzü keyifle yapacağınız yürüyüş parkurları, aracınızı güvenle park edebileceğiniz otoparklarınız olsun istiyoruz. Sonuçta maddi olarak da daha çok prim yapacak konutlarınızda, daha ekonomik, daha sağlam, konforlu ve güvenli bir şekilde yaşamaya devam edeceksiniz.

Bir hususun altını çizmekte büyük önem görüyorum. Biz ilçemizdeki kentsel dönüşümü yerinde gerçekleştireceğiz. Yıllardır yaşadığımız mahallemizde; dostlarımızla, komşularımızla ve önem verdiğimiz değerlerimizle yine iç içe olacağız ve hep bir arada ekmeğimizi, en önemlisi hayatımızı paylaşmaya devam edeceğiz…

Sizi, Kentsel Dönüşümü gerçekleştirdiğimiz zaman, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyacağınız, modern, sağlam ve çevreci bir hayata; Geleceğin Bağcıları’na davet ediyorum…      
 
Hemen şimdi.