Albayrak Sitesi Kira Yardımı Hakkında

Kira ve Taşınma Yardımı Başvurularının Onaylanması İçin Başvuruya Konu Olan Dairenin Tahliye Edilmiş Oması Gerekmektedir.

Tapu sahiplerine yapılacak kira yardımı için gerekli evraklar

  • ·      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • ·      Konutun Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
  • ·      Adres Bilgileri Raporu Aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
  • .      Binanın Boş  Olduğuna Dair Yazı (Muhtardan Alınacak)
  • ·      Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat

Bankası, vadesiz hesap)

*Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamede “6306 sayılı kanun kapsamında

yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

 *Vekaletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

 Konut kiracıları için yapılacak taşınma yardımı için gerekli evraklar

  • ·         Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • ·         Adres Bilgileri Raporu Aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
  • .        Binanın Boş Olduğuna Dair Yazı (Muhtardan Alınacak)
  • ·         Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat

Bankası, vadesiz hesap)

Kira yardımları hakkında 6306 sayılı kanun kapsamında;

MADDE 16 – (1)’ya göre;

“Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 960 Türk Lirasını geçemez. Yardım süresi … Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir. … “

MADDE 16 – (7)’ye göre;

“Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.”

36 AY BOYUNCA KİRA YARDIMI ALINABİLİR. (KİRA YARDIMINA İLİŞKİN KAYNAK AKTARIMI BAĞCILAR BELEDİYESİ BANKA HESABINDA MEVCUTTUR.)

KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİLERDE SAĞLANAN FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ; ANCAK BİREYSEL KREDİ ÇEKEBİLİR.