Bağcılar’da Kentsel Dönüşüm Araştırması

Bağcılar’da Kentsel Dönüşüm Adımları araştırması, Belediye yönetiminin ilk safhada Bağcılar’daki Sitelerin böyle bir değişime ne ölçüde hazır olduklarını incelemek ve kentsel değişim olayına toplumun nasıl baktığını ve böyle bir değişim olayına ne derece hazır olduğunu öğrenmek düşüncesiyle başlatıldı. Deprem riski altında olan birkaç site ve mahallede ön araştırma yapılarak, toplumun nabzı tutulmak ve kentsel dönüşüm olayına yaklaşımları ölçülmek istendi. Siteler, belli ölçüde toplumun bir arada yaşayıp, çeşitli konularda ortak karar alacağı mekanlar olması dolayısıyla, kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkate alınması gereken önemli bir faktördü. Bundan dolayı, kentsel dönüşümde aranan o “birlikte hareket etme” fonksiyonunun ne ölçüde realize edileceğinin incelenmesi bakımından önemli bir gösterge olabileceği düşünüldü. Bu amaçla, çeşitli siteler Belediye Başkan yardımcısının yanı sıra, Sosyologlar, Mimarlar ve Kentsel dönüşüm bölümünün uzmanları tarafından ziyaret edildi. Bütün bu söylenti, tartışma ve beklentiler içerisinde daha önceden çeşitli bilgilerle riskli yapılar halinde bulunan ve ziyaret edilerek konunun önemi anlatılan ve kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk etapta uygulamanın içerisine girmeleri istenen sitelerde birebir anketler yapılmaya ve halkın bu konuya ait görüşleri, yerleştiği mahallenin ve mekanın onlar tarafından önemi, buralarda yaşarken hangi duygu ve ilişki türlerine sahip oldukları, yeni bir yerleşim sistemine olan bakışları, kentsel dönüşüm hakkındaki görüşleri ve düşünceleri, bu konuda ortaya çıkacak çalışmalara karşı tutumlarını içine alan çok yönlü sorular sorularak görüşleri alındı. genel anlamda; kentsel dönüşümün önemi ve gerekliliğinin büyük bir çoğunluk tarafından anlaşıldığı ve bu çalışmaların bir an önce gerçekleşmesiyle ilgili ciddi bir beklentinin de varlığı açık bir şekilde görülüyordu. Site sakinleri, Belediye’nin bu işin üzerinde olmasını istedikleri ve belediyeye önemli ölçüde güven duydukları farkedildi. Bağcılar belediyesi, Kentsel dönüşüm çalışmalarında oldukça farklı bir özelliği de halkın bilgisine sunuyordu. Bu konu da, yapılan sosyal araştırmaların arkasından, elde edilen ve yerleşim, mekan, sosyal donatı ve bina özellikleri konusunda site sakinlerinin talepleri doğrultusunda site mimari planlarının yapılması çalışmasıydı. Mimarlar grubu, Sosyolojik araştırmanın verilerini inceleyerek, araştırma yapılan sitelerin sakinlerinin taleplerine uygun bir kaç mimari proje geliştirmeye çalıştı. Bağcılar Kültür Merkezi’nde ilk araştırmanın yapıldığı Barın Sitesi sakinleri davet edilerek; Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşümden sorumlu Başkan yardımcı ve Sosyal araştırmayı yürüten Akademisyen ve Mimarlar grubunun çalışmaları ile birlikte bu konuda hazırlanan iki mimari proje site sakinlerinin görüşlerine ve beğenisine sunuldu. Böylece çok farklı dinamiklerin alınıp, ölçülmeye çalışıldığı bu araştırma ile Kentsel dönüşümün siteler ile ilgili boyutu hakkında ve genel anlamda ise, kentsel dönüşüme bakış ile ilgili önemli sayılabilecek bilgiler ilk elden toplanmış ve bunların analizi yapılmıştır.

Kentsel Dönüşümden Anladığınız Nedir?


Kentsel dönüşümden % 15,3 oranında çevrenin ve binaların yenilenmesi olarak anladıkları belirlenmiştir. Bu durumun devamında; % 10,9 oranında eski binaların yıkılarak yenilerin yapılması, % 9,4 oranında depreme dayanıklı, her yeri derli toplu binaların yapılması, % 8,4 oranında çevre düzeni, % 5 oranında düzenli yapılma olarak anladıkları belirlenmiştir. Kentsel dönüşüm dendiğinde bu konuda fikir yürütemeyenlerin oranı % 7,8 olarak belirlenmektedir.

Buna göre, % 40’lık bölüm, net olarak binaların yeni ve depreme dayanıklı ve korunaklı olması şeklinde anlamıştır. % 8’lik görüş, çevre düzeninin gerçekleşmesi olarak kentsel dönüşümü ifade etmiştir. % 8 oranında da, fikri olmayanlar bulunmaktadır.