THY Sitesi Kira Yardımı Müracatları Başladı

KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİLERDE SAĞLANAN FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ; ANCAK BİREYSEL KREDİ ÇEKEBİLİR.

Tapu sahiplerine yapılacak kira yardımı için gerekli evraklar

    ·      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

    ·      Konutun Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

    ·      Adres Bilgileri Raporu Aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

    ·      Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat Bankası, vadesiz hesap)

*Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamede “6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

*Vekaletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi Konut kiracıları için yapılacak taşınma yardımı için gerekli evraklar

    ·         Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

    ·         Adres Bilgileri Raporu Aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

    ·         Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat Bankası, vadesiz hesap)