Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Kentsel Dönüşüm, fiziksel mekânın dönüşümünün yanı sıra, sosyal adalet ve gelişim, sosyal bütünleşme, yerel-ekonomik kalkınma, tarihi ve kültürel mirasın ve doğal çevrenin korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi, sürdürülebilirliğin sağlanması, erişilebilirlik, gelecek nesillerin hakkı vb. ilkeler çerçevesinde kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gereklidir.

Bu kavramların hepsi yan yana konulduğunda "herkes için şehir" sosyal adaletin sağlandığı bir mekân üzerine inşa edilmiş olarak, şehrin medeniyet ve kültürel zenginliklerini de gelecek kuşaklara aktarabilecek dinamiklere ulaşmış olacaktır.

Bugünü var ederken eskiye ait olanı mekânda insani ilişkiler, duyumlar, hatıralar ve aidiyetler üzerinden taşımamız gerekir. Bir sosyal yapının inşası yıllar alır ancak onu inşai bir çalışma sonucu kısa zamanda yıkabiliriz, yenisini sağlıklı bir şekilde yeni alana aynı güzellikte ve sıcaklıkta taşımak mümkün olmayabilir.

YEŞİL GELECEK

ŞEHRE, İNSANA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ.

Şehirlerimizi yeni bir medeniyetin taşıyıcıları olarak geleceğe taşımalıyız. Şehir bizim geleceğimizdir.

Doğayla uyumlu yeşil binalar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen çevre dostu malzemelerin kullanıldığı ekosisteme duyarlı yapılar olarak tasarlanır.

Yapılan araştırmalarda, kullanılan elektriğin yaklaşık % 60 'ının, kullanılan içme suyunun yaklaşık yüzde 15'inin binalarda tüketilmekte olduğu, binalardan kaynaklı sera gazı üretiminin ise yaklaşık yüzde 30 oranında gerçekleştiği ölçülmüştür. Yeşil binalar, bu sorunlara önemli bir çözüm getirebilir.

Kentsel Dönüşüm ve dar gelirliler için sosyal konut alanları enerji verimliliği ve yeşil bina uygulamalarıyla birlikte ele alınarak, yeşil bina statüsüne kavuşmalıdır. Kentsel dönüşümde, mevcut binaların yıkılması ve yeniden yapılmasının yanı sıra, elverişli olanlar da iyileştirilerek değerlendirilmelidir.

İstanbul'da İlan Edilen Riskli Yapılar

Dünyada ve Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Yeşil Gelecek Yeşil Gelecek Yeşil Gelecek
Yeşil Gelecek Yeşil Gelecek Yeşil Gelecek