İnşaat İle İlgili Sorular
Kaçak çatı ile ilgili yaptırımlar nelerdir ?

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılara ilişkin İmar Kanunu'nun İdari Müeyyideler bölümündeki32. ve 42.madde uygulanmaktadır.Bu maddeye göre yapı sahibine tebligat yapılır.Tebligat süresi içerisinde yapı sahibi yapısını ruhsata uygun hale getirmezse, yapı tatil tutanağı tutulur ve kanuna göre para cezası verilir ve yıkım kararı alınır.

Kömürlük, garaj ve baca yapımı ile ilgili şartlar nelerdir ?

İmar Kanununa göre arsalarda ruhsata aykırı olarak binalara eklenti ( kömürlük, garaj, sundurma ) yapılması yasaktır.

Bodrum ve çatı katı bağımsız bölüm olabilir mi ?

Bodrum katı mevcut yönetmelikler çerçevesinde ruhsatlı olmak şartıyla kısmen bağımsız birim yapılabilir.Çatı katı bağımsız birim olarak kullanılamaz.

Kat irtifakı nedir ? Nasıl alınır ?

Herhangi bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına Kat İrtifakı denir.

Kat mülkiyeti nedir ? Nasıl alınır ?

Kat irtifakı , yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, Kat Mülkiyeti kanununda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. kat mülkiyeti ” Arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir” olarak tanımlanır. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.

İş bitirme nedir nasıl alınır ?

Yapının fiziki olarak tamamladığını gösteren bir belgedir. Yapı Denetim Şirketi veya ilgililerince evraklarını tamamlanmasına müteakip belgesini alabilir

İskan nedir nasıl alınır ?

İskan yapı kullanma izin belgesidir. Yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösterir. Yapı müteahhidi veya tüm bağımsız birim sahipleri olarak iskan başvurusunda bulunabilir.

Elektriği ve suyu, şantiye suyu kullanımından çıkarmak için ne yapmak gerekir ?

İskan alınması gerekir.

Bodrum katının maliki kimdir, kullanımında kimin hakkı var,
daireye çevrilebilir mi ?

Projedeki durumuna bağlı olarak eğer bağımsız birim ise tapu alınabilir. Aksi takdirde projede ortak alan ( otopark,sığınak, ortak kullanım alanı ) ise herhangi bir şekilde daireye çevrilmesi mümkün değildir.

Binada su sızdırması ile ilgili belediyenin herhangi bir uygulaması var mı ?

Belediyenin böyle bir uygulaması bulunmamakta olup, tarafımıza müracaat halinde izolasyon yapılması için kazı çalışmasına izin verilmektedir.

Dış cephe mantolamasını yapmak için nasıl bir yol izlemek gerekir ?

Tapunuz ile birlikte ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Ruhsatsız binamıza-katımıza mantolama yapabilir miyiz ?

Ruhsata aykırılık gösteren bir binada veya katta mantolama yapılabilir.

Kamulaştırma yapmak için ne işlem yapmak gerekir ?

Tapunuz ile birlikte ilgili Plan ve Proje Müdürlüne başvurmanız gerekmektedir.

Kamulaştırmada bedel tespiti nelere göre yapılır. Ağaç gibi peyzaj malzemeleri değerlendirmeye alınır mı ?

Yapının rayiç bedeli esas alınarak ilgili komisyonca kamulaştırma bedeli tespit edilir. Tespit sürecinde yapının değeri, peyzaj malzemeleri ( ağaç...v.s.) değerlendirmeye alınır.

Konutu dükkana çevrilebilir mi ? Dükkan, bodrum sığınak konuta
çevrilebilir mi ?

Ruhsatlı yapılarda proje tadilatı yapıldığı takdirde dükkan olarak değerlendirilebilir. Bodrum katı mevcut yönetmelikler çerçevesinde ruhsatlı olmak şartıyla kısmen bağımsız birim yapılabilir.

Encümen kararı doğrultusunda bina ilk haline getirildiği takdirde
42. madde gereği ceza kalkar mı ?

Ruhsata aykırılığın giderilmiş olduğu halinde yıkım kararı iptal edilir ancak para cezası kaldırılamaz.

Encümen kararı ile verilen para cezana indirim yapabilir mi ?

Peşin ödemelerde % 25 indirim yapılmaktadır.