Kentsel Dönüşüm
Kentsel dönüşüm nedir ?

Kentsel Dönüşüm, bozulma ve çökme olan yaşam kalitesi düşük kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü kapsar.

Kentsel dönüşüm ne zaman ve nasıl başlayacak?

Kentsel dönüşüm başlamıştır. Kentsel dönüşüm; tek parsel bazında 1000 m2'nin sağlandığı yerlerde ve Belirlediğimiz riskli alanlarda gerçekleşmektedir.

Yıkılıp yeniden yapılmak istenen binalara ruhsat vb. konularda destek veriliyor mu veya verilebilir mi?

6306 Afet Riski Altında Dönüştürülmesi Hk. kanuna göre; Ruhsat harçlarını tamamından muaf olunmaktadır.

Üzerinde çok sayıda bina bulunan hisseli parsel deki binalar yıkılıp yeniden yapıldığında imar artışı alınıyor mu?a>

Tek parselde imar artışı uygulanmamaktadır.

Deprem ile ilgili ne çalışmalarınız var ?

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kentsel Dönüşüm Bürosu, vatandaşlardan gelen taleplere cevap vererek kentsel dönüşüm ve depreme ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir.

Binanın depreme dayanıklı mı nasıl öğrenilebilir ?

Yapınızın depreme karşı dayanıklılığını test ettirmek için Başak A.Ş. ve Bakanlık tarafından lisanslandırılmış firmalara başvurarak binanıza ilişkin deprem güvenlik inceleme ve analiz raporu alabilirsiniz.

Binada güçlendirme yapmak için ne yapmamız gerekir ?

Binanıza ait teknik inceleme raporu sonucuna göre güçlendirme talebi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Depreme dayanıksız binanın yıkılıp yeniden inşaatı yapıldığı yada 1000m2 şartı sağlandığı takdirde enkaz kaldırma harç gibi konularda ne gibi kolaylıklar
sağlayacaktır ?

Bağcılar Belediyesinin bu konuda yürürlükteki yönetmelikler ve plan notları çerçevesinde herhangi bir çalışması yoktur. Fakat 6306 sayılı Afete Hazırlık Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiyi Kentsel Dönüşüm ofisimizden alabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm alanlarında 800-900 m2 sağladığı takdirde imar izni
verilebilir mi ?

Bağcılar Belediyesi Uygulama İmar Planı plan notlarının uygulama hükümleri 10. Maddesine göre sadece tek bir ada bazında parsellerin birleşmesi sonucu elde edilen alan 800 m2’ye ulaşırsa imar izni verilebilir. Diğer şartlarda min. 1000 m2 şartı geçerlidir.

Kentsel dönüşüm alanlarında 1000 m2 sağlandığında elde edilecek imar
artışını ve fizibilite çalışmalarını belediye yapar mı ?

Kentsel Dönüşüm Bürosu olarak mülkiyet sahiplerinin başvurması halinde parsellerin tevhit yolu birleşmeleri sonucu çıkan inşaat alanları hesaplanarak ilgili fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm alanlarında komşu parsellere ulaşılamadığı takdirde belediye ulaşabilir mi ?

Bu konu ile ilgili başvuran mülkiyet sahiplerine komşularına ulaşmada kolaylık sağlanacaktır.

Kentsel dönüşüm alanlarında komşu parsellerden biri yada bir kaçı razı
edilemediği takdirde belediye bu parsel sahipleri ile görüşme yapabilir mi ?

Gerekli olduğu takdirde komşu parsel sahipleri ile görüşme yapılabilir. Mülkiyetleri ile ilgili olumlu olumsuz her türlü bilgi verilir.

Kentsel dönüşüm alanlarında müteahhit ile anlaşma sağlanmadığı takdirde
belediye yada belediyenin tavsiye edeceği bir kurum yada şirket inşaatı
yapabilir mi ?

Daha çok vatandaşın müteahhitle anlaşması ve bizimde bu anlaşma çerçevesinde yardımlarımız söz konusu olabilir.

1000 m2 sağladığında yaklaşık olarak kaç kat artışı ne kadardır ?

Kat adeti; parselin mevcut imar durumunda kentsel dönüşüm artışı bulunarak hesaplanır. Ve her parsel için farklılık gözetir.