İmar Durumu Hakkında
İmar durumunu nasıl öğrenilir ?

İmar Durumu bilgisi; Şifai, Yazılı ve Çizili imar durumu olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.

Şifai İmar Durumu; Belediyemizin Plan ve Proje Müdürlüğünün Planlama Bürosuna tapu fotokopisi ile gelen vatandaşlar arsalarının hangi alanda kaldığı, yola vb. alanlara terklerinin olup olmadıkları, kaç kat yapılaşmaya ve hangi yapı nizamına haiz olduklarını öğrenebilirler.

Ayrıca İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız herhangi bir arsa ile alakalı imar durumunu belediyemize gelmeden belediyemizin internet sitesindeki (www.bagcilar.bel.tr) e-imar bölümünden öğrenebilirler.

Yazılı İmar Durumu; Belediyemizin Plan ve Proje Müdürlüğünde bulunan matbu dilekçe doldurularak yazılı imar durumuna başvurulabilir.

Çizili İmar Durumu; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruda bulunarak talep edilmektedir.

1/5000 Nazım imar planı nedir ?

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

1/1000 Uygulama Planı nedir ?

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

Arsa büyüklüğüne göre bina oturumu nasıl tespit edilir ?

Arsa büyüklüğüne göre bina oturumunun nasıl hesaplandığını öğrenebilmek için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm alanlarında içerisinde imar alınabilir mi ?

Kentsel dönüşüm alanları içerisinde imar izni verilmez.

Arsa, imarsız ve Okul-Park-TAY gibi alanlarda olduğu halde kamulaştırılması kim tarafından, nasıl ve ne zaman nasıl yapılacak ?

Park Alanlarının kamulaştırma işlemleri Belediyemiz tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden yatırım programına alındığı zaman yapılmaktadır.Diğer kamulaştırma işlemleri; Eğitim Tesis Alanları İl Özel İdaresi tarafından,Sağlık Tesis Alanları İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından,Teknik Altyapı Alanları(T.A.Y) ise altyapıdan sorumlu kurumlar olan; İSKİ Genel Müdürlüğü,İGDAŞ, BEDAŞ,TEAİŞ vb. tarafından yapılmaktadır.